تفت 3

آدرس : تفت - بلوار شهید بهشتی - کوچه شهید سلطانی - پلاک یک

کدپستی : 8991759373

تلفن : 32628371-035   ---  32628370-035

فاکس : 32626109-035