میبد 2

آدرس : میبد - شهرک امام جعفر صادق (ع)، میدان انقلاب - مجتمع ادارات

کدپستی: 8961845445

تلفن : 32357100-035

فاکس : داخلی 112 و 105