بافق 7

آدرس : بافق - میدان چهارده معصوم (ع) - خیابان چهارده معصوم (ع)

کدپستی :  8971755491 

تلفن : 32422150-035                                      فاکس :   31500996-035                     

آدرس ایمیل : taavon.kar.bafq@gmail.com

 وبلاگ اطلاع رسانی: t-kar.ir