ابرکوه 2

آدرس : بلوار امام خمینی(ره) - روبروی اداره برق - نرسیده به خیابان دادگستری سابق

کدپستی : 8931933359

تلفن (پیش شماره - 035) : 32825006- 32825760 - 32827872

فاکس : 32825007-035