شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات مدیریت اجتماعی

شناسنامه خدمات مدیریت تعاون

ارائه خدمات استراحتگاهی به کارمندان

آموزش تعاون

آموزش های قرانی

انجام طرح های تحقیقاتی

انتخاب کارافرینان نمونه

بازرسی عمومی شرکتهای تعاونی

انتخاب گروه کار نمونه

برپایی مسابقات ترویجی

انتخاب مدیران زن نمونه

بررسی جهت فعال نمودن تعاونی ها

برخورداری کارگران از امکانات رفاهی

برگزاری فعالیتهای هفته تعاون

برگزاری دوره آموزشی رفاهی

برگزاری کمیسیون ماده 5

برگزاری کلاس مربیگری

پاسخگویی به شکایات اعضا تعاونی ها

برگزاری کلاس ورزشی

تسهیلات تعاونی ها

برگزاری مسابقات انتخابی

تشکیل و تاسیس شرکت تعاونی

برگزاری مسابقه کتابخانی

ثبت تغییرات تعاونیها

بهره مندی خانوار از استراحتگاه

حمایت از انجام پایان نامه

تاسیس خانه بهداشت

حمایت از انجام طرح تحقیقاتی

تقدیر از بانوان نمونه فرهنگی

حمایت از واحدهای تعاون و کارآفرینی

دوره اموزشی اسیب

 

سهام ترجیحی

 

سهام عدالت

 

شناسایی ورزشکاران

 

مسابقات قرانی کارگری