آدرس : یزد - بلوار دانشجو - سه راه تعاون - بلوار شهید رشتی - مجتمع ادارات - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

کد پستی : 8916188318

تلفن اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد : 19-38263710-035

تلفکس روابط عمومی : 38263708-035

 ایمیل روابط عمومی :mclsyazd@yahoo.com

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه : 32825006-035

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان : 3-32250451-035

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق : 32422150-035

 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت : 32626109-035

 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاتم : 32571228-035

 نمایندگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر : 32722519-035

 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهریز : 2-32526601-035

 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میبد : 32371050-035

نمایندگی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد : 32470641-035

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد: 5-36272602-035

مجموعه ورزشی کارگران استان یزد : 35250085-035