اخبار

انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون استان یزد در خصوص واگذاری امور تصدی گری غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی در حوزه تعاون

انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون استان یزد در خصوص واگذاری امور تصدی گری غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی در حوزه تعاون
در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی و به استناد مفاد مواد 57و 73 قانون بخش تعاون درخصوص شرح وظایف اتاقهای تعاون،تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون استان یزدبا حضور مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سرپرست مدیریت تعاون،رئیس هیات رئیسه و دبیر اتاق تعاون منعقد شد.

روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد:این تفاهم نامه سه هدف اصلی از جملهتحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مرتبط با بخش تعاون در خصوص برون سپاری فعالیتهای تصدی گری به بخش غیر دولتی ( اتاقهای تعاون و تشکلهای تعاونی)، اجرایی شدن مواد 57 و 73 قانون بخش تعاون درخصوص شرح وظایف اتاقهای تعاون، اعمال نظارت بهینه از طریق عوامل درون سازمانی و درون بخشی بر تعاونی ها جهت اطمینان از تطبیق فعالیت آنها با قانون بخش تعاون را دنبال می کند.

برای تحقق اهداف ذکر شده در این تفاهم نامه انجام اموری چون بررسی صورت های مالی تعاونی ها،اجرای نظام نظارتی،نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی،برگزاری برنامه های ترویجی و دوره های آموزشی،رسیدگی به شکایات  به اتاق تعاون واگذار می شود.

اتاق تعاون نیز می تواند امور ذکر شده و  موضوعات دیگر این تفاهم نامه از قبیل نظارت بر تغییرات ثبتی تعاونی ها،تشکیل و توسعه تعاونی ها،پذیرش و بررسی پرونده های درخواست تسهیلات و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز  را به اتاق های تعاون شهرستان و یا اتحادیه های مربوطه جهت ارجاع در سطح استان واگذار نماید.

۳ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۱۹
روابط عمومی اداره کل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید