اخبار

امضای بیانیه مشترک همکاری میان وزارت کارو امور اجتماعی عراق و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ایران

امضای بیانیه مشترک همکاری میان وزارت کارو امور اجتماعی عراق و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ایران
بیانیه مشترک همکاری میان وزارت کارو امور اجتماعی عراق و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ایران درجریان دیدار رسمی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی کشورمان به عراق امضاءشد .

بیانیه مشترک همکاری میان وزارت کارو امور اجتماعی عراق و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ایران درجریان دیدار رسمی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی کشورمان به عراق امضاءشد .
به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی دکتر"علی ربیعی" با "محمدشیاع السودانی "وزیرکارو امور اجتماعی جمهوری عراق دیداری رسمی داشت . 
گفتنی است دوطرف نسبت به ارتقاء سطح روابط و همکاری های دوکشورابراز خرسندی کردند .
همچنین طرفین  برتحکیم مناسبات دوستانه و دوجانبه براساس بیانیه مشترک تاریخ 17 اردیبهشت 1391 برابر با 14 جمادی الثانی 1433 هجری قمری تاکید کردند .
دووزیربا تاکید بر برنامه اجرائی بیانیه مشترک تجربیات و ارتقای همکاری درحوزه برنامه های کاربردی کارشایسته واعلامیه اصول و حقوق بنیادی درکار و پایداری صندوق تامین اجتماعی ، تقویت روابط همکاری برای پشتیبانی ازبنیادها و برنامه های توسعه پایداردرهر دووزارت محورهای آن را نیز مشخص کردند .

هماهنگی نقطه نظرها و موضع گیری ها و تجربیات برای تحکیم حضور فعال و جدی دوکشور در کنفرانس های بین المللی ، به ویژه کنفرانس بین المللی کاریکی از بندهای این بیانیه مشترک به شمار می رود .
تحکیم روابط همکاری و هماهنگی بین دووزارت درزمینه کار در گروه کشورهای عدم تعهد و گروه کشورهای آسیایی و پاسفیک به علاوه شرکت فعال وموثرهیات های دووزارت در کنفرانس بین المللی کار به مناسبت روز جهانی کار ازدیگر موارد توافق شده در این بیانیه است .
همچنین طرفین درخصوص تبادل تجربیات درزمینه تدوین استاندارهای حرفه ای و روش آموزش و پیشرفت قابلیت وتوان های مربیان آموزشی عراقی درزمینه های موردتوجه مشترک به توافق رسیدند .
 تبادل اطلاعات وشیوه اجرایی سیاست های بازارکاروگسترش برنامه ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران ، توسعه کسب و کار وکارآفرینی برپایه های اقتصاد سبزجهت ایجاد فرصت های جدید ، توسعه صنعت بازیافت ، شیوه های پشتیبانی تولید داخلی و خانواده کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت حمایت از چارچوب های نهادی وتوسعه پایداروبرنامه دولتی برای مرحله بعدی ازدیگر موارد مورد توافق است .
گسترش زمینه های همکاری در خصوص روابط کار ، بازرسی کار ، ایمنی و حفاظت بهداشت کارو حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ، کاهش حوادث ناشی از کاروبیمه اختیاری وحمایت از بیکاران از دیگر موارد توافق دراین بیانیه مشترک همکاری است .
برنامه های معتبر درنظرسنجی بازار کار دربخش های مختلف ومکانیسم های انتقال از بخش بی نظام به بخش بانظام ،ایجاد و توسعه تعاونی ها و فعالیت بخش تعاونی و شرکت های خصوصی – تعاونی برای سرمایه گذاری رقابتی مشترک ،بررسی و ایجاد شعب به منظور رونق بخشی به کسب و کارهای کوچک ومتوسط درهریک از دوکشور نیزاز دیگر موارد توافق شده در این بیانیه مشترک است .
همکاری برای حمایت وتوسعه ساز و کارهای سیستم حمایت اجتماعی برای تضمین سطح زندگی مناسب و معقول برای مددجویان زیرخط فقر به خصوص طبقه زنان ،تبادل تجربیات درزمینه توانبخشی روانی و مبتنی برجامعه وایجاد قابلیت های معلولین و تجربه های حرفه ای قبلی آن ها و اجرای برنامه قابلیت سازی و نهادی برای تیم سیاست گذاری عمومی دروزارت مطابق بااستاندارهای بین المللی به عنوان یک رویکرد ملی و توسعه جدید،ایجاد قابلیت های رسانه های خبر واطلاع رسانی درمورد روش های نوین ارتباطی اعمال شده ، تبادل تجربیات و اطلاعات و مکانسیم بررسی محیط کار و بیماری های شغلی و مواد مرتبط با آسیب شدید و مواد سرطان زا،تبادل تجربیات درمورد توسعه پایدارصندوق های تامین اجتماعی و گسترش حوزه های سرماه گذاری برای افزایش بهره وری ازصندق وانجام تعهدات قانوی نسبت به بیمه شدگان ،انتقال تجربیات تهیه آکچوئری و آموزش پرسنل های متخصص این زمینه نیزاز دیگر توافقات صورت گرفته میان دووزیربه شمار می روند .
شایان ذکراست طرفین به منظور بحث در مورد برنامه ریزی وتعیین جدول اجرایی همکاری مشترک ، نشست کمیته مشترک کارشناسی راحداکثرسه ماه پس از صدور این بیانیه برگزارخواهند کرد .

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۳۲
روابط عمومی اداره کل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید