اخبار

محمدرضا فلاحتی در جمع روابط عمومی های شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

اطلاع رسانی، شفافیت و ارتباط با مردم سرلوحه کار در وزارت مردم است

اطلاع رسانی، شفافیت و ارتباط با مردم سرلوحه کار در وزارت مردم است
دسترسی همه مردم به صورت یکسان به اطلاعات و شفافیت در این حوزه باعث می شود که افرادی که ارتباطات خاصی با دستگاه دارند و در قبل آن منافعی پیدا می کنند ناکام بمانند و تبعیض و بی عدالتی نیز از آن اداره رخت بربندد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: محمدرضا فلاحتی سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جمع روابط عمومی های شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حضور یافت.
وی با بیان اینکه مسئولیت روابط عمومی بسیار سنگین هست گفت: کار روابط عمومی بسیار مهم است. شاید بعضی از سازمان ها و شرکت ها نگاهی که به روابط عمومی دارند این است که روابط عمومی مسئول بزک و تزئین کردن و کار بد را خوب جلوه دادن است. این نگاه از اینجا نشأت می گیرد که به مخاطب به چشم مشتری نگاه می شود.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در اداره های ما این نگاه حاکم نیست چرا که مخاطب ما مردم هستند افزود: مردم ولی نعمت ما هستند؛ این نگاه و اعتقاد ما هست؛ پس باید واقعیت ها را با مردم در میان گذاشت.
فلاحتی با بیان اینکه وظیفه روابط عمومی است که با چه شیوه ایی با مردم ارتباط برقرار کند تاکید کرد: در سازمان ها روابط عمومی می تواند نقاط ضعف را خوب جلوه بدهند و یا اینکه بیان واقعیت و شفافیت با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. مسیر دوم باعث برقراری ارتباط خیلی قوی بین مردم و سازمان می شود و نتیجه آن بازگشت اعتماد و امید مردم به آن نهاد و دستگاه است.
این مقام مسئول استانی خاطرنشان کرد: دسترسی همه مردم به صورت یکسان به اطلاعات و شفافیت در این حوزه باعث می شود که افرادی که ارتباطات خاصی با دستگاه دارند و در قبل آن منافعی پیدا می کنند ناکام بمانند و تبعیض و بی عدالتی نیز از آن اداره رخت بربندد.
وی با بیان نقش روابط عمومی های در راستای شفاف سازی گفت: روابط عمومی ها با ارتباط با بخش های مختلف سازمان، اطلاعات آنها را در دیک دیوار شیشه ای و شفاف قرار می دهند و دسترسی همگانی مردم به اطلاعات منتج به نظارت هماهنگی آنها بر سازمان می شود.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تاکید بر اینکه نظارت هماهنگی جایی شکل می گیرد که ارتباط خوبی با مردم داشته باشیم تصریح کرد: با توجه به اینکه روابط عمومی ها رابطی بین مردم و دستگاه هستند می توانند ساز و کارهایی را تعریف کنند تا این نظارت هماهنگی توسط مردم تقویت شود چرا که این نظارت باعث اعتماد مردم به دستگاه شده و جلوی بسیاری از تخلفاتی که در عدم شفافیت شکل می گیرد را می گیرد.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وزارت مردم شعار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است گفت: در استان ها مجری سیاست های دولت مردمی و وزارت مردمی دستگاه های شورای هماهنگی هستند. روابط عمومی ها با مشاورهای صحیح می توانند وظایف دستگاه ها را به مدیران یادآوری کرده و راهکارهای مناسبی به آنها جهت اجرای سیاست های وزارت مردم بدهند.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد حضور برخی از واحدهای دستگاه ها در بین مردم و رفع مشکلات آنها در محل را با توجه به مردمی بودن وزارت خواستار شد و افزود: در این راستا باید برنامه ریزی اساسی شکل بگیرد و تعامل همه روابط عمومی دستگاه های زیر مجموعه وزارت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است که با چه سازوکاری اخبار و اطلاعات را برای مردم منتشر کنیم.
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید