اخبار

​منصوری در بازدید از دو کارگاه تولیدی پروژه نعمت در کرمانشاه: رونق کسب و کار های خرد در گرو توسعه بازار فروش است

​منصوری در بازدید از دو کارگاه تولیدی پروژه نعمت در کرمانشاه: رونق کسب و کار های خرد در گرو توسعه بازار فروش است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان کرمانشاه، از دو کارگاه تولیدی "درمان طب سحر کامبادان" و "طب و درمان الیپی" تولید کننده اقلام مصرفی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز - پروژه مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNFPA) به نام پروژه نعمت - بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، عیسی منصوری در این بازدید ضمن تأکید بر استمرار فعالیت کارگاه های شناسایی شده گفت: مهم ترین بحث در توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک، کمک به تداوم فعالیت آنها از طریق ایجاد بازار فروش و سفارش گیری است.

وی افزود: هدف از این پروژه، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ در زمینه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎنﺑﺎردار در دوره کووید 19 با رعایت استانداردهای تعیین شده وزارت بهداشت است که با به کارگیری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای زنان سرپرست خانوار در فرآیند تولید این اقلام در واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در حال انجام است.

حسن عزیزی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز درباره پروژه نعمت گفت: پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید 19 با نام پروژه نعمت، ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ است که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به آموزش و رعایت استانداردهای مدیریتی از جمله رعایت شرایط فنی و بهداشتی ساختمان و سالن تولید، ویژگیهای سالن تولید و بسته‌بندی (شامل در، پنجره، دیوار، پله، سقف و کف)، فضا جهت عملیات تولید، شرایط و ویژگی‌های انبارها و سیستم تهویه در کارگاه تولیدی منتخب این پروژه توسط کارشناسان و ناظران فنی و کیفی افزود: تعداد 108 نفر در کارگاه های تولیدی منتخب در استان کرمانشاه شامل قصر طلایی کسری، دایراک صنعت درمان، طب و درمان الیپی، آراد آبادیس زاگرس، درمان طب سحر کامبادان، طی 5 دوره تحت آموزش های رسمی قرار گرفتند.

در این بازدیدها رعایت شرایط فنی و بهداشتی قسمت‌های رفاهی، سیستم شستشو، ضدعفونی و گندزدایی، اصول بهداشت فردی کارکنان و الزامات اختصاصی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی مصرفی، روشهای ویروس زدایی مورد تأکید قرار گرفت.

براساس این گزارش، کارگاه تولیدی درمان طب سحر کامبادان و طب و درمان الیپی در کرمانشاه در زمینه تولید ماسک بهداشتی و با کیفیت با محوریت اشتغال ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان و زﻧﺎن سرپرست خانوار تحت پروژه نعمت فعالیت می کنند.

 
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید