اخبار

آئین رونمایی از اقلام بهداشتی با هدف ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎیﺧﺮد برگزار شد/معاون اشتغال: حمایت از کسب و کارهای خرد به سیاستگذاری های اثرگذار منجر می شود

​با حضور معاون اشتغال و نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران؛

​با حضور معاون اشتغال و نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران؛
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از اقلام بهداشتی تولید شده با عنوان پروژه "ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎیﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوران همه‌گیری ویروس کرونا" که با حضور " لیلا جودان" نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران(UNFPA)، برگزار شد، گفت: این پروژه یکی از پروژه های موفق کوچک مطالعاتی بود که به تدریج توسعه یافت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری اظهار امیدواری کرد که حمایت از کسب و کارهای خرد به سیاستگذاری های اثرگذاری در این حوزه منجر شود.

وی ادامه داد: این رویکرد می تواند به اجرای پروژه های بزرگ ملی نیز بیانجامد، در این پروژه سعی کردیم کار در بدنه وزارتخانه انجام شود البته از ظرفیتNGO ها نیز استفاده شده است.

منصوری تاکید کرد: با توجه به این که نظام اجرایی و سیاست گذاری کشور در حال تدوین برنامه هفتم توسعه است و این پروژه نیز از اجرای کسب و کارهای خرد و کوچک حمایت می کند بنابراین می تواند نقش مهمی در برنامه هفتم داشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف از این پروژه، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎیﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ در زمینه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎنﺑﺎردار در دوره کووید 19 با رعایت استانداردهای تعیین شده وزارت بهداشت است که با به کارگیری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای زنان سرپرست خانوار در فرآیند تولید این اقلام در واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در حال انجام است.

منصوری اظهار کرد: پروژه یاد شده ذﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ تعریف و تسهیل گری پروژه به صورت برون سپاری انجام شده اما مسئولیت نظارت بر این پروژه به عهده وزارتخانه است.

در این مراسم، نمونه‌های تولید شده اقلام مصرفی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و پیشنهاد شده توسط صندوق جمعیت ملل متحد در ایران شامل ﻣﺎﺳـﻚ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺎﺳـﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮدار(N95)، دستکشﻻﺗﻜﺲ، ﻋﻴﻨﻚﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﻗﺎبﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺻـﻮرت و ﮔﺎن ﻳﻜ ﺒﺎرﻣﺼـﺮف ﭘﺰﺷـﻜﻲ معرفی شد.

در پایان این نشست از خدمات لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران(UNFPA)، با توجه به پایان ماموریت وی در ایران تقدیر و لوح سپاسی به رسم یادبود به وی اهدا شد.

 
۲۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید