اخبار

اسامی برگزیدگان جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد

اسامی برگزیدگان جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد
اسامی برگزیدگان جشنواره شهید رجایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سازمان های تابعه، واحدها ستادی و تیم های کاری موثر و استان های کشور اعلام شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ارزیابی عملکرد دستگاه های کشور اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سطح متوسط در سال 1396 به سطح خوب در سال 1397 ارتقا یافت واز سازمان های تابعه، واحدهای ستادی، اجرایی و تیم های کاری موثر تقدیر و استان های برتر کشور تقدیر شد.
بر اساس این گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با امتیاز 53/79 درصد تحقق در مجموع امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی حائز تبه اول شد و از "علی اوسط هاشمی" رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، نسرین کافی، فریبا احمدی، محمد صدیق محمدی، نظام چوبینه، حمیدرضا قلی زاده، اصغر عظیمی، عزت اله اردشیری، عبداله رضایی، منیژه کریمی، مریم السادات حسینی، ساناز فخیمی و ارسلان ازهاری به عنوان تیم کاری موثر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ارزیابی عملکرد سال 1397 تقدیر شد.

سازمان بهزیستی کشور نیز با در مجموع امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی با 54/78 درصد تحقق رتبه دوم شد و از "وحید قبادی دانا" به عنوان رئیس این سازمان، کاظم نظم ده، علی ربوبی، شبنم میربیگی، محمدجواد اسماعیلی، حمید یوسفی نژاد کرارودی، مریم دودمان ومرضیه وکیلی به عنوان تیم کاری موثر سازمان بهزیستی کشور تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است در حوزه ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب؛ معاونت روابط کار، معاونت امور تعاون و معاونت رفاه اجتماعی، معاونت های برتر در شاخص های اختصاصی شدند.

در معاونت روابط کار حائز امتیاز شاخص های اختصاصی با 05/99 درصد تحقق از "حاتم شاکرمی" معاون روابط کار، ژینا نعمت پور،  فهیمه سمیع پور، فاطمه حاجی زاده، میترا رفیعی زاده و مظاهر مقصودلو  و در معاونت امور تعاون حائز امتیاز شاخص های اختصاصی با 61/97 درصد تحقق از "محمد جعفر کبیری" معاون امور تعاون و البرز محمدی، سیدمعین هاشمی، مسلم خانی، علیرضا ناطقی و یعقوب رستمی تقدیر شد.

همچنین معاونت در رفاه اجتماعی حائز شاخص های اختصاصی با 93/92 درصد تحقق از "احمد میدری"معاون رفاه اجتماعی، سیدرضا یحیوی، نرجس خاتون اسعدی خلیلی، سمیه اسدی و تقی طزری و در معاونت فرهنگی، اجتماعی با کسب بیشترین درصد رشد عملکرد نسبت به سال 1396 در شاخص های اختصاصی با 07/20 درصد رشد از "ابراهیم صادقی فر" معاون فرهنگی - اجتماعی، عبدالرسول حامدی، احمد نقی پوران، پریسا خواجه نژاد و ناهید مهرپویا تشکرشد.

 

شایان ذکر است مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، دفتر مدیریت عملکرد، اداره کل توسعه منابع انسانی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری نیز در این جشنواره  واحدهای برتر در شاخص های عمومی شدند و به این ترتیب در مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری به علت اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و عملکرد مناسب در محور توسعه دولت الکترونیک با 85/86 درصد تحقق از "سیدجواد رضوی" رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، مهدی بلالی مهیاری، ندا نصیری، لیلا فتحی دوست، مژگان رشیدی و علیرضا صالح تقدیر شد.

در دفتر مدیریت عملکرد نیز به دلیل  اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و عملکرد مناسب در محور ارتقاء سلامت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی با 42/81 درصد تحقق از "رضا شریعت " مدیرکل محترم سابق دفتر مدیریت عملکرد، نادر سیری و کاظم ذبیحی و همچنین در معاونت توسعه مدیریت و منابع از "نصراله بازوند" رئیس سابق کمیته مدیریت عملکرد، احمد غفوری، شاپور وکیلی، لیلا میرزاده کوهشاهی، سمیه سادات موسوی تقدیر شد.

گفتنی است در اداره کل توسعه منابع انسانی به علت اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و عملکرد مناسب در محور مدیریت سرمایه انسانی با 32/75 درصد تحقق از "داود صفوتی امین" مدیرکل توسعه منابع انسانی و همچنین در مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به دلیل اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و عملکرد مناسب در شاخص ارایه خدمات در میز خدمت و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری با 80 درصد تحقق از "روزبه کردونی" رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و فریبا کریم بخش تقدیر شد.

در دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری نیز به دلیل اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و عملکرد مناسب در شاخص افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری با 50/88 درصد تحقق از "داود کرمی" مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و وحید انصاری تقدیرشد.

 

در دفتر مدیریت عملکرد نیز از "رویا رفیعی" مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و رضا صادقی بنیس، زهرا داداشعلی، حمیدرضا رسولی، فاطمه احتشامی، زینب خضرلو، فاطمه سلام زاده، بهروز لطفی، زهرا فرحناک، مهدی امیدالحق، افسانه مجدزاده قائم مقامی، اکرم جعفری، محمد گیل پور ومحمدتقی احمدی به عنوان تیم کاری تقدیرشد.

منتخبین واحدهای استانی در  ارزیابی عملکرد سال 1397

استان های اردبیل، تهران، گلستان، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، گیلان در ارزیابی عملکرد سال 97 رتبه های برتر شدند.

در جشنواره شهید رجایی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با کسب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با 47/97 درصد تحقق  از "قاسم رحیمی" مدیرکل ومحمد صباحی، سعید فیضی،  احمد ماهر و الهام شاه علیزاده اصل به عنوان تیم کاری موثر تقدیر شد.

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز کسب رتبه برتر را در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با 86/95 درصد تحقق داشت که به این علت از "پروانه رضایی" مدیرکل و حسن بابایی، محمدحسین رستمی، آزاده تفویضی ونی، محمد زره داریان، معصومه غلامی مبارک آباد و سعید  قوتی تقدیر شد.

در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با کسب رتبه دوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با 36/94 درصد تحقق از "سعید مازندرانی" مدیرکل و حامد حاجی محمدی، محمد جواد احمدی، فاطمه قاسمی، معصومه میراعظمی تقدیر به عمل آمد.

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با کسب رتبه سوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با 92/93 درصد تحقق، از "محسن نیرومند" مدیرکل و حسن پور عسگری، الهام آقاخانی، رضا قاسمی و امیر پسندیده پور تقدیر شد.

در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی نیز با کسب رتبه سوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 92/93 درصد تحقق از "محمد سنجری"، مدیرکل و ناهید انتظاریان، آقای جابر یوسف پور، مریم ابراهیم زاده، و عاطفه عبدالعلی پور تقدیر شدو

 در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستانبا کسب رتبه اول در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان  با 46/93 درصد تحقق، از "مهرداد جهاندیده" مدیرکل و حمیدرضا  نجفی، سیدمهدی حسینی، سمانه شه بخش و سمیه جهان تیغ نژاد تقدیر شد.

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نیز با کسب رتبه سوم در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان  با 12/89 درصد تحقق از "عباس علیزاده"مدیرکل و سپیده سلیمی پور، زهرا پور یحیی، بهمن علی پناه و ایمان همایی تقدیر به عمل آمد.
۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید