فرم نظر سنجی(موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع)

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟


2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
صفحه نخست » نظرسنجی