معرفی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

سر در اداره  

مقدمه:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در راستای عمل به وظایف و ماموریت های راهبردی خود در ارائه خدمت صادقانه به مردم شریف استان کارگران، کارفرمایان و تعاونگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی استان تاسیس گردیده است.

تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی کار با رعایت موازین اسلامی و مصالح عمومی، بررسی، توسعه کارآفرینی و اشتغال و برآورد نیروی انسانی و فرصتهای شغلی، فراهم آوردن امکانات رفاهی و ارائه خدمات اجتماعی به کارگران، ارتقاء بینش اسلامی و آگاهیهای آنها توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و سایر وظایف و ماموریت ها رسالت کلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد.

 

- حوزه های مدیریت ستادی اداره کل :

- حوزه مدیرکل

- حوزه مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

- حوزه مدیریت کارآفرینی و اشتغال

- حوزه  مدیریت روابط کار

- حوزه مدیریت تعاون

- حوزه مدیریت اجتماعی

 

- حوزه های اجرائی اداره کل :

-      ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه

( ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهریز، میبد، یزد)

 

- دستگاه های عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

اداره کل تامین اجتماعی استان یزد

صندوق بازنشستگی استان یزد

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان یزد

اداره کل بهزیستی استان یزد

صندوق کارآفرینی امید استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان یزد

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر