جهت برقراری ارتباط تلفنی با مدیران و کارشناسان اداره کل کلیک نمائید.

ابتدا لیست شماره تلفن ها را دانلود و سپس استفاده نمائید.

ارتباط با ما

 

شناسه ملی : 14003134892

آدر س سایت دریافت شناسه ملی:

https://ilenc.ssaa.ir/ سامانه بازبینی شناسه ملی (ثبت اسنادو املاک کشور )