دستورالعمل به روز رسانی سایت

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد بعنوان یکی از دستگاه های اجرایی استان در صورتی که در اخبار، آیین نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه هایی که مربوط به حوزه تعاون، روابط کار، کارآفرینی و اشتغال و رفاه اجتماعی باشد، تغییر ایجاد شود در اسرع وقت توسط روابط عمومی عمل بروزرسانی را انجام خواهد داد.