222
  • برگزاری کارگاه آموزشی" کارآفرینی و بررسی چالش ها و فرصت های مرتبط با این حوزه "در شهرستان ابرکوه

  • مؤلفه های ایده آفرینی؛ توجه به ابعاد دانش، مهارت و نگرش

  • پیام تسلیت مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درپی در گذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و معاو

  • شناخت محیط کارآفرینی؛نیازمند بررسی دقیق اکوسیستم کارآفرینانه استان

Loading
  • برگزاری کارگاه آموزشی" کارآفرینی و بررسی چالش ها و فرصت های مرتبط با این حوزه "در شهرستان ابرکوه

  • مؤلفه های ایده آفرینی؛ توجه به ابعاد دانش، مهارت و نگرش

  • پیام تسلیت مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درپی در گذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و معاو

  • شناخت محیط کارآفرینی؛نیازمند بررسی دقیق اکوسیستم کارآفرینانه استان

Loading

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴ بعدی »
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »