222
  • برگزاری کارگاه آموزشی" کارآفرینی و بررسی چالش ها و فرصت های مرتبط با این حوزه "در شهرستان ابرکوه

  • مؤلفه های ایده آفرینی؛ توجه به ابعاد دانش، مهارت و نگرش

  • پیام تسلیت مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درپی در گذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و معاو

  • شناخت محیط کارآفرینی؛نیازمند بررسی دقیق اکوسیستم کارآفرینانه استان

Loading
  • برگزاری کارگاه آموزشی" کارآفرینی و بررسی چالش ها و فرصت های مرتبط با این حوزه "در شهرستان ابرکوه

  • مؤلفه های ایده آفرینی؛ توجه به ابعاد دانش، مهارت و نگرش

  • پیام تسلیت مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درپی در گذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و معاو

  • شناخت محیط کارآفرینی؛نیازمند بررسی دقیق اکوسیستم کارآفرینانه استان

Loading

فهرست اخبار

بمناسبت هفته تعاون:
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۹ ۸ ۹ بعدی »
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »