222
  • دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی درنظام اداری ویژه بازرسین کار برگزار شد

  • تدوین و تصویب آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار

  • برگزاری کارگاه آموزشی سهام و سهامداری ویژه کارگران و تعاونگران میبد

  • امام جمعه میبد: اقتصاد تعاون، تامین کننده عدالت اجتماعی است/ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد: باید مدل تعاونی، به تعاونی های دانش بنیان تغییر یاب

Loading
  • دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی درنظام اداری ویژه بازرسین کار برگزار شد

  • تدوین و تصویب آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار

  • برگزاری کارگاه آموزشی سهام و سهامداری ویژه کارگران و تعاونگران میبد

  • امام جمعه میبد: اقتصاد تعاون، تامین کننده عدالت اجتماعی است/ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد: باید مدل تعاونی، به تعاونی های دانش بنیان تغییر یاب

Loading

فهرست اخبار

« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۹ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »