اخبار شهرستانی

فهرست اخبار

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جمع هیئت رئیسه ورزش کارگری استان:
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
در بازدید سرزده تشکری صورت گرفت:
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، انتقال خون و تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی داد:
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱ صفحه ۲ از ۱۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱ صفحه ۲ از ۲

پرتال امام خمینی(ره)

مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری

دفتر هیئت دولت 1

پایگاه اطلاع رسانی دولت

وزارت